Svenska teckenspråkets dag firas: “Jag känner mig stolt”

I dag är det 43 år sedan det svenska teckenspråket officiellt erkändes av Sveriges riksdag, vilket gav döva rätt till teckenspråk som modersmål i skolorna. Detta beslut, det första i sitt slag i världen, har inspirerat andra länder att stärka teckenspråkets status och att förbättra dövas rättigheter globalt. 

I dag firas därför Svenska teckenspråkets dag. Dagen har nämligen bytt namn från Teckenspråkets dag efter ett beslut av Sveriges Dövas Riksförbund.
– Det är viktigt att skilja på dessa (internationella och svenska) för att undvika förvirring, säger Emil Bejersten, FSDB:s medlemskoordinator.

Med anledning av denna särskilda dag skickar Emil och Klas en hälsning på teckenspråk från kansliets innergård i Enskede. Länk finns här. 

Transkribering:

Klas tecknar: Hej, Klas Nelfelt (persontecken nötter) här, Förbundets ordförande för FSDB.

Emil tecknar: Hej, Mitt namn är Emil och mitt persontecken är igelkott på huvudet. Jag arbetar på FSDB. I dag är det Teckenspråkets dag den 14 maj. Nu har ordet svenska lagts till före “Teckenspråkets dag”, för att tydligt markera att vi firar Svenska Teckenspråkets dagen den 14 maj varje år. Det var det svenska teckenspråket som godkändes som ett officiellt språk den 14 maj 1981. Den 23 september firas den internationella teckenspråksdagen då hela världen firar teckenspråket. Det är viktigt att skilja på dessa för att undvika förvirring. I dag firar vi vårt svenska teckenspråk i Sverige.

Klas tecknar: Jag är uppvuxen i den talande världen och lärde mig lite teckenspråk för länge sedan. Men sedan jag blev medlem i FSDB förstod jag att teckenspråket är värdefullt för mig. Först och främst för att jag vill kunna kommunicera direkt på teckenspråk. Sedan insåg jag att jag har svårt att höra och att teckenspråket är fullständigt för mig. Därför känns teckenspråket väldigt viktigt. Nu har jag börjat använda taktilt teckenspråk, vilket innebär att jag kan välja olika metoder vid behov. Det är oerhört viktigt att vara delaktig i samhället. Tack vare att teckenspråket finns.

Emil håller Klas hand och tecknar taktilt med honom.

Emil tecknar: Jag håller med om att teckenspråket är fantastiskt. Själv är jag uppvuxen med teckenspråk som modersmål och känner mig stolt över att ha teckenspråket som mitt första språk. Jag har en bonusfördel av att kunna kommunicera med olika döva runt om i världen genom att använda kroppsspråk för att förstå varandra, något som inte skulle vara möjligt om jag bara hade talat olika språk. Jag firar dagen med stolthet.

Syntolkning: Klas och Emil står bredvid varandra utomhus bland gröna träd i solen.

keyboard_arrow_up