Ansökan om medlemskap i en regional förening inom FSDB

Den som har dövblindhet kan bli röstberättigad medlem i en av FSDB:s regionala föreningar där du är folkbokförd.
Du som vill bli stödjande medlem kan bli stödjande medlem i en eller flera regionala föreningar.  Maila eller posta  ett läkarintyg  för att vi ska kunna bekräfta att du har dövblindhet. Det är inte möjligt att bifoga läkarintyg här.

Medlemsavgiften är 150 kr per person och år.
(Av medlemsavgiften går 100 kr till den regionala föreningen och 50 kr till förbundet.)

Din ansökan kommer först att behandlas av den regionala föreningens styrelse och därefter får du besked.
Medlemsansökan för dig som vill bli stödmedlem behandlas inte av styrelsen utan kommer att meddelas av handläggare till regional förening innan registreringen.

(*=Obligatoriska fält)

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Sätt kryss för rätt alternativ
Kön
Jag är (markera rätt alternativ)
Jag läser på (du kan kryssa flera alternativ)
Information från regional förening/förbund önskas på
Medlemstidningen Kontakt med FSDB önskas på
Jag samtycker att FSDB behandlar mina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller inom EU från den 25 maj 2018, GDPR sätter fokus på ett ökat integritetsskydd och reglerar behandling och hantering av personuppgifter
keyboard_arrow_up