FSDB:s kongress i Uppsala: “Äntligen igång”

På fredagen inleddes 2024 års kongress i Uppsala! Det blev genomgång av verksamhet och förvaltning, behandling av motioner, stadgeändringar och kanske mest spännande: val.

– Äntligen igång! Kongressen kommer att fatta beslut som kommer att vara oerhört viktiga för nya styrelsen, tillsammans med regionala förseningar, för att fortsätta vår kamp för rätt till de stöd och insatser som vi behöver för att vara delaktiga i samhället, säger FSDB:s ordförande Klas Nelfelt.

Fredag 24 maj

Första dagen på kongressen gick vi bland annat igenom Verksamhet och förvaltning 2021-23. Ordförande, justerare, rösträknare och sekreterare valdes. Dagens mötesordförande var Lina Nordquist (L) och sekreterare var Gunilla Thomsson.

Klas Nelfelt inledde kongressen.
– De senaste tre åren har det blivit mycket tuffare. Jag märker det när man är ute och jobbar. Det är trögt. Det är en kamp. Vi får mer kontakt från medlemmar som blivit nekade. Så ska det inte vara. Vår kamp måste fortsätta och vi måste hitta nya vägar.

Det beslutades att medlemsavgiften för regionala föreningar förblir densamma fram till 2027. Dessutom nominerades Raisa Uotila till revisorsersättare.

Lördag 25 maj

Den mest intensiva dagen under kongresshelgen rivstartade på lördagen med stadgeändringar, som till exempel ändring av namn och logotyp, med tillägg att ge förbundet och övriga organisationer i uppdrag att utreda frågan under kommande kongressperiod. Dagens mötesordförande är Malin Danielsson (L).

På eftermiddagen valdes Klas Nelfelt på nytt till FSDB:s ordförande. En ny förbundsstyrelse valdes och består nu förutom Klas av Helen Norsten, Berit Jildenhed, Anne-Maj Magnström, Johan Möller, Karoline Degerfeldt och Christina Grönborg.

Söndag 26 maj

På söndagen var Lina Nordquist (L) tillbaka som mötesordförande. Motioner behandlades och en valberedning valdes. Grattis till FSDB:s nya valberedning: Agneta Hummerhielm, Jan Nyström och Daniel Olsson!

En verksamhetsplan klubbades för åren 2025–2027 då FSDB kommer att prioritera tre viktiga områden, för att med information och kunskap hjälpa tjänstemän och politiker att fatta bättre underbyggda och insiktsfulla beslut. De tre prioriterade områdena är:

  • Rätten till personligt stöd
  • Rätten till tolktjänst
  • Rätten till habilitering och rehabilitering

 

Klas Nelfelt tackade sedan av den gamla styrelsen. En av dem var Linda Eriksson som gick upp på scenen och önskade den nya styrelsen lycka till!

Syntolkning bildspel: Malin Danielsson (L) och Klas Nelfelt. Bakom dem en ljusblå gardin. Anne-Maj har en punktdisplay, en mobil och ett röstkort i famnen. Klas, Malin och Gunilla vid scenen.

 

keyboard_arrow_up