Regionala föreningar

Inom Förbundet Sveriges Dövblinda finns tolv regionala föreningar runt om i landet. Varje sektion och förening har en egen styrelse och många verksamheter anordnas av den regionala föreningen. När du söker medlemskap hos FSDB blir du medlem hos den förening som du bor närmst. Kontaktuppgifter till ordförande i din förening hittar du via länkarna nedan.

Anhöriggrupper

Engagera dig som anhörig

Du som är anhörig är välkommen att engagera dig i någon av dessa sektioner.

Föräldrarådet

Föräldrarådet arbetar med frågor som rör barn med dövblindhet och deras familjer. Det sker genom aktiviteter och kurser samt att bevaka frågor som berör barnen och familjernas intressen. I föräldrarådets styrelse sitter föräldrar som har barn med dövblindhet.

Kontakta oss på: foraldraradet@fsdb.org

Familjesektionen

Föräldrar med dövblindhet är välkomna till Familjesektionen. Den som är gift, sambo eller särbo med en förälder med dövblindhet är också välkommen att bli stödmedlem hos oss. Båda föräldrarna får rösträtt i alla frågor som berör sektionen. Du blir automatiskt ansluten hos Familjesektionen om du är medlem hos en av FSDB:s regionala föreningar och har barn.

Kontakta oss på: familjesektionen@fsdb.org

Valberedningen

Har du frågor om kongressen, kommande val eller vill du helt enkelt komma i kontakt med valberedningen? Mejla: valberedningen@fsdb.org

Regionala föreningar inom FSDB

FSDB Nord, org. nr: 898801-3796
omfattar Norrbottens län

Ordförande: Bittan Lidbom bijo56@live.se
FSDB Nord
Föreningshus
Gammelstadsvägen 4
943 31 Öjebyn
E-post: nord@fsdb.org

FSDB Västerbotten, org. nr: 894002-8312
omfattar Västerbottens län

Ordförande: Helen Norsten
E-post: vasterbotten@fsdb.org

FSDB Mitt, org. nr: 802450-4204
Omfattar Västernorrland och Jämtlands län

Ordförande: Roger Såthe
Telefon: 0722-05 22 54 (både videosamtal och sms)
e-post: mitt@fsdb.org

FSDB Dalarna, org. nr: 802507-4009
Omfattar Dalarnas län

Ordförande: Anne-Maj Magnström
e-post: dalarna@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län, org. nr: 817605-8470
Omfattar Gävleborg och Uppsala län

Ordförande: Teresia Lindberg
E-post: uppsalagavle@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
c/o Teresia Lindberg
Hjalmar Brantingsgatan 48 A
754 34 Uppsala

FSDB Stockholm Gotland, org. nr: 802012-9949
Omfattar Stockholms och Gotlands län

Ordförande: Alex Boje
e-post till hela styrelsen: stockholmgotland@fsdb.org

Kansliet
e-post dba@fsdb.org

Ingela Jacobsson, kanslichef
Telefon: 0735-01 33 21 (telefon och SMS)
e-post: ingela@fsdb.org

Marie Granat Administratör
Telefon: 0727-42 45 01 (telefon och SMS)
e-post: marie@fsdb.org

Rose-Marie Göransson, Verksamhetsledare
Telefon: 0730-93 46 98
e-post: rose-marie@fsdb.org

FSDB Mälardalen, org. nr: 802418-1292
Omfattar Västmanland och Sörmland

Ordförande: Åsa Blom
Telefon: 0707-73 40 38
e-post: malardalen@fsdb.org

FSDB Jönköping, org. nr:
Omfattar Jönköpings län

Ordförande: Henrik Höljfors
e-post: jonkoping@fsdb.org

FSDB Väst, org. nr: 802443-7512
Omfattar Västra Götalands regionen samt region Halland

Ordförande: Wandi Lundgren
E-post: vast@fsdb.org
Föreningstelefon: 0760-21 33 86

FSDB Öst, org. nr: 802417-3133
Omfattar Blekinge, Kalmar län, Kronoberg samt Östergötland

Ordförande: Christina Grönborg
e-post: ost@fsdb.org

FSDB Öst

c/o Idé och Kunskapscentrum Kronoberg
Högsbyvägen 3 B
352 74 Växjö

FSDB Skåne, org. nr: 802422-1080
Omfattar Skåne

Ordförande: Arne Lorentzson
e-post: skane@fsdb.org

FSDB Örebro-Värmland

Ordförande: Marie Lagerström

e-post: marie.lagerstrom@bredband2.com

keyboard_arrow_up