Evelina Lindberg: Dramatisk nedmontering av vardagligt stöd

Evelina Lindberg under en demonstration i Piteå, klädd i varselväst.Evelina Lindberg, en person med dövblindhet, har under de senaste fem åren upplevt en dramatisk nedmontering av sitt vardagliga stöd. Piteå kommun har beslutat att ersätta hennes personliga stöd med hemtjänst, där personalen saknar förmåga att kommunicera med henne. Något som Piteå-Tidningen skrivit om i en artikelserie.
– Det är förkastligt, säger Förbundet Sveriges Dövblindas ordförande Klas Nelfelt.

Piteå kommuns beslut strider inte bara mot expertutlåtanden från läkare utan även mot förvaltningsrättens egna nämndemäns beslut, som klargjorde att personlig assistans är nödvändig för Evelinas skäliga levnadsnivå och delaktighet i vardagen.

– Jag känner att hela mitt liv försvinner. Om någon kommer till mig som inte kan teckenspråk, då kan jag ju inte kommunicera med dem. Jag blir bara mer och mer isolerad. Jag kommer inte ut. Jag kan inte göra något. Det känns fruktansvärt, säger Evelina till Piteå-Tidningen.

Kritik från flera håll har riktats mot beslutet. Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström är djupt besviken över beslutet och ifrågasätter kommunens politik vad gäller funktionsnedsättningar.
– Det är huvudlöst. Finns det ingen politik i Piteå som säger att man borde ha rimliga förutsättningar att leva och att människor ska känna sig trygga i hemmet? säger hon till tidningen.

Evelina och hennes mamma överklagade framgångsrikt beslutet i förvaltningsrätten, men Piteå kommun har nu valt att fortsätta sin linje genom att överklaga domen och processen riskerar att tas vidare till kammarrätten.

Den medicinska experten Claes Möller sågar kommunens beslut, som innebär att Evelina inte kommer att kunna kommunicera med sin omgivning.
– Det här är tortyr. Det här beslutet innebär att det kommer främmande människor till Evelina som inte kan taktilt teckenspråk och som hon inte kan kommunicera med. Den främsta tortyrmetod vi har är att isolera människor. Det går ganska snabbt utför med den kognitiva förmågan när man inte har någon att kommunicera med, säger han till tidningen.

FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda har sett en negativ trend, där medlemmar antingen blivit helt nekade eller fått minskade timmar assistans, stöd eller ledsagning.
– Det är förkastligt att de vill ta ifrån henne stödet. För det är verkligen så att man behöver stöd i olika situationer och utan de stöd man har rätt till har man inte en skälig vardag, säger Klas Nelfelt.

Syntolkning av bild till artikellänken: Evelina Lindberg under en demonstration i Piteå, klädd i varselväst. PT:s logotyp.

keyboard_arrow_up