Bli medlem

Hos FSDB kan du som har kombinerad syn- och hörselnedsättning få en rikare tillvaro. Vi erbjuder våra medlemmar spännande upplevelser och en fin gemenskap. Utöver det får du som medlem tillgång till information och nyheter som rör dövblindhet.

Vill du bli medlem i FSDB?

Försäkringserbjudande till medlemmar

Rätt försäkrad för olyckor på skolan, jobbet och fritiden med Unik Försäkring 

Vi vet att FSDB:s medlemmar har svårt att få olika typer av försäkringar på egen hand och därför har vi tagit fram, Olycksfall Special. Tack vare att du tillhör en stor grupp får du möjlighet till en bra försäkring till ett bra pris som annars inte skulle vara möjligt.

Vår Olycksfall Special gäller från 16 års ålder och behöver tecknas innan du fyller 75 år. Det är en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring som tillsammans ger skydd dygnet runt. Om något händer får du snabbt tillgång till privat vård i samband med olycksfallet, efter remiss från läkare. Du behöver vara huvudmedlem i FSDB och tack vare medlemskapet slipper du fylla i en hälsodeklaration vid ansökan. Försäkringen kan dessutom även tecknas för make, maka, registrerad partner eller sambo, som därmed blir medförsäkrad.

Få hjälp med psykisk ohälsa

Är du över 18 år kan du få hjälp med ångest, stress, depression eller andra psykiska besvär, genom vår samarbetspartner Mindler. Du erbjuds kognitiv beteendeterapi genom videosamtal med legitimerade psykologer samt självhjälpsprogram. Du kan även arbeta fritt med självhjälpsprogrammen på egen hand om du önskar.

Samtalen ingår i din försäkring och du är garanterad en tid inom 24 timmar. Försäkringen faktureras månadsvis och kostar 188 kronor per månad.

Olycksfall

  • Privat vård i samband med olycksfall, efter remiss från läkare.
  • Ersättning för bestående skada, så kallad medicinsk invaliditet, med upp till 16 prisbasbelopp (pbb) om du är under 65 år och 8 pbb efter 65 år.
  • Ekonomisk invaliditet med upp till 8 pbb om du är under 65 år, därefter upphör ersättning för ekonomisk invaliditet.
  • Dödsfallsbelopp på 2 pbb om du är under 65 år eller 0.5 pbb om du är över 65 år.
  • Maka, registrerad partner eller sambo kan vara medförsäkrad.
  • Ingen hälsodeklaration behövs tack vare Huvudmedlemskapet.
  • Gäller även utomlands i upp till 12 månader.
  • Gäller dygnet runt.
  • Ingen självrisk.

Sjukvård (till följd av ett olycksfall)

  • Tillgång till privat vård och vårdgaranti i samband med olycksfall.
keyboard_arrow_up