Bank nekade döv person att göra överföring – DO kräver skadestånd

En döv person skulle göra en större överföring pengar hos sin bank, men nekades att utföra banktjänsten eftersom personen använde teckenspråkstolk via bildtelefoni. Nu krävs banken på 50 000 kronor.

Det rapporterar SVT.

Enligt banken berodde nekandet på att den aktuella medarbetaren inte hade kunskap om bankens nya rutiner, skriver DO.

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att det rör sig om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. DO begär en högre ersättning eftersom banken återigen har nekat en person som använder förmedlingstjänster hjälp med sitt bankärende, trots att banken har sagt att åtgärder har vidtagits för att det inte skulle ske igen.

DO begär därför att banken ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till den utsatta personen.

Syntolkning: En genrebild på en bank.

keyboard_arrow_up