Anhöriggrupper

Engagera dig som anhörig

Du som är anhörig är välkommen att engagera dig i någon av dessa sektioner.

Föräldrarådet

Föräldrarådet arbetar med frågor som rör barn med dövblindhet och deras familjer. Det sker genom aktiviteter och kurser samt att bevaka frågor som berör barnen och familjernas intressen. I föräldrarådets styrelse sitter föräldrar som har barn med dövblindhet.

Kontakta oss på: foraldraradet@fsdb.org

Familjesektionen

Föräldrar med dövblindhet är välkomna till Familjesektionen. Den som är gift, sambo eller särbo med en förälder med dövblindhet är också välkommen att bli stödmedlem hos oss. Båda föräldrarna får rösträtt i alla frågor som berör sektionen. Du blir automatiskt ansluten hos Familjesektionen om du är medlem hos en av FSDB:s regionala föreningar och har barn.

Kontakta oss på: familjesektionen@fsdb.org

keyboard_arrow_up